Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - 2019

 

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618)

ogłasza konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

przez lekarzy w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy 

dla szacunkowej liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych
do świadczeń w Szpitalu Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy wynoszącej
ok. 4 400 pacjentów rocznie.

W Sekci Kadr oraz w Dziale Organizacyjo-Prawnym , począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia, w dniach roboczych w godz. 8:00 do 14:00 można otrzymać: treść niniejszego ogłoszenia oraz “Warunki konkursu ofert”.  “Warunki konkursu ofert” określają w szczególności: kryteria oceny ofert, warunki wymagane od Przyjmujących zamówienie, projekty umów oraz formularze ofertowe.

Treść  ogłoszenia można również pobrać ze strony internetowej  Zespołu Zakładów: www.wolica.pl

Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Zakładów:

do dnia  17 grudnia 2018 r.

w zamkniętych kopertach z napisem odpowiednio: “Konkurs ofert – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie….

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  17 grudnia  2018 r. w sali konferencyjnej Szpitala
o godz. 13.00  Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia
 20 grudnia  2018 r.  Rozstrzygnięcie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Dyrekcji Szpitala.

Ustala się termin związania oferenta złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni
od upływu terminu składania ofert 

Umowy zawarte zostaną na następujący okres:

od dnia  1 stycznia  2019 r. do dnia  31 marca   2019 r. r. 

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 z późn. zm.).

Poniżej znajduje się pełna treść ogłoszenie do pobrania w formacie .pdf

[Pobierz]

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.